Recommendation & Request

ที่อยู่: 274 อาคาร เอ 2 ชั้น 1 ห้อง ซอยศูนย์วิจัย 4 (โรงเรียนญี่ปุ่น) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรงเทพมหานคร

Tel: 66 (0) 2 719 6471

ที่อยู่: 27/3 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 13 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย

เบอร์ติดต่อ: 66 (0) 2 508-0042,

+66 (81) 882-8688 สอบถามเพิ่มเติม

+66 (61) 776-9770 บัญชีการเงิน

แฟกซ์: 66 (0) 2 102-0455

อีเมล: sales-co@con-mix.com